Černošice: Pravidla pro vydávání radničních periodik

Město Černošice se dělí o zkušenosti s pravidly pro vydávání radničních periodik.
Pozitivní prvky Černošických pravidel jsou následující:
+ celková transparentnost vydávání periodika – uveřejněny pravidla a zápisy z jednání redakční rady
+ redakční radu zřizuje zastupitelstvo, prevence střetu zájmů (v redakční radě nesmí být zaměstnanci ani zastupitelé)
+ pravidla obsahují povinnost objektivity a vyváženosti obsahu, obsahují pravidla pro uveřejňování příspěvků
+ odpovědnost za obsah má editor / – editora jmenuje rada města, není jasné komu se editor zodpovídá, může být poplatný radě

 

Více se dozvíte ve videu >>