Černošice: Uveřejňování informací o přidělených dotacích

Černošice mohou být příkladem dobré praxe z hlediska maximálního množství uveřejněných informací k dotačním řízením. Na webových stránkách občan může nalézt interní směrnici pro dotační řízení, dále jsou přehledně uveřejněny informace o dotačních programech a poskytovaných dotacích. Můžeme vidět výhled plánovaných dotací, jakož i přehled realizovaných. Je uveřeněna celková alokovaná suma, termíny podání a vyhodnocení žadosti, taktéž vzorové žádosti o dotaci. Uveřejněni jsou i neúšpěšní žadatalé, u úspěšných žadatelů lze nalézt smlouvu a vyúčtování dotace.

 

Více se dozvíte ve videu >>