Psáry: Rizika zadávání veřejných zakázek

Obec Psáry může být příkladem dobré praxe díky kvalitní směrnici zadávání veřejných zakázek a databázy veřejných zakázek.
Směrnice má následující prvky:

+ regulace uzavírání smluvních dodatků u smluv na VZMR a procesu posouzení a schválení změn a zákaz změn pro určité situace (u VZ od 200 tis (400 tis. na stavební práce))

+ povinnost uveřejňovat hodnocení nabídek na webu obce

+ otevřená soutěž od 200 tis (400 tis. na stavební práce), resp. musí akceptovat i nabídku od nevyzvaného dodavatele

+ kontrola plnění a výsledku zakázky personálně oddělená od fáze zadání VZ (u VZ od 200 tis (400 tis. na stavební práce))

+ vymezen detailní informační standard pro uveřejňování informací po výběru dodavatele VZMR od 200 tis (400 tis. na stavební práce) na webu obce

+ vymezení náležitostí výzvy pro VZMR

+ uveřejnění podaných nabídek

 

Databáze veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu je přehledná a detailní, když umožňuje propojit jednotlivé zakázky s fakturami. Na webových stránkách je dostatek informací pro veřejnou kontrolu.

 

Více informací ve videu >>