Co to je za projekt?

Navazujeme.

 

Před 10 lety jsme samosprávám doporučovali, jak otvírat radnice. Naše doporučení ovšem zestárla a požadavky občanů na veřejnou kontrolu samospráv se změnily.

Na těchto stránkách chceme ukazovat příklady radnic, které jsou otevřené, tedy poskytují občanům informace o své činnosti přehledně, úplně a srozumitelně.

Nechceme dělat žebříčky ani kritizovat. Tentokrát chceme ostatním poskytnout dostatek informací k tomu, aby mohli být také otevření a sdílet příklady dobré praxe.

Proč to děláme?

Jedním ze základních znaků demokracie a právního státu je vláda lidu. Aby tomu tak bylo, pak k tomu občané nutně potřebují dostatečně rozsáhlý, jednoduchý a rychlý přístup k informacím, druhak možnost jejich šíření, veřejné diskuze, ověřování, kritiky či hodnocení těchto informací.

 

Občané municipalit se stále více zajímají o dění ve svém okolí. Chtějí vědět a proto se ptají, chtějí se aktivně podílet na fungování obce. Tuto zainteresovanost občanů na správě věcí veřejných je třeba nadále posilovat. Jedná se o cestu, kterou si mohou představitelé samospráv získat důvěru svých občanů a jejich ochotu podílet se na veřejném životě.

 

Veřejná kontrola je důležitou zpětnou vazbou a zároveň pojistkou proti zneužití veřejné moci.

Kdo to dělá?

Oživení, o.s. je nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě a rozvoj aktivního občanství.

 

Zaměřujeme se na potírání systémové korupce a nehospodárného jednání ve veřejné správě a zvyšování transparentnosti veřejného sektoru. Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost.

V roce 2017 slavíme 20 let od svého vzniku. To je současně doba, po kterou spolupracujeme se samosprávami na doporučeních v oblasti transparentnosti. Myslíme si proto, že k tomu máme co říct.

A kdo to platí?

Tento projekt je podpořen z EHP a Norských fondů 2009-2014 v rámci fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.